Tuesday, February 3, 2009

Nästan Helt Slående.

Det slår mig vilken uppfattning människor kan få av mig genom bloggen. Människor som aldrig träffat mig. Inte för att jag brukar läsa horoskopet, jo förresten, jag läser alltid mitt horoskop, men jag glömmer det oftast lika kvickt, inget jag lägger någon större vikt vid alltså. Men mitt stjärntecken är kräfta, född i juli, och det är faktiskt märkligt hur kräftans karaktärsbeskrivning stämmer överens med min egen uppfattning av mig själv. Nästan rent slående.

Kräftan.

Förr i tiden ansågs människornas själar härstamma från kräftans stjärnbild. Månen härskar över kräftan, och moderlighet och beskyddande är centrala begrepp för honom. Han sätter ofta hem och familj i första rummet. Detta är kräftans sätt att tänka och han kan mycket väl betrakta sin arbetsplats eller sina vänner som sin familj som han beskyddar.

Känslighet och impulsivitet är också centralt för honom. Till det yttre kan kräftan verka hård, men i själva verket är han oerhört känslig. Ibland gömmer han sig bakom sitt skal, när känslorna blir för starka. Liksom krabban är han en tapper krigare när han eller de han beskyddar är i fara.

Månen och månadens cykel har en viktig betydelse för kräftan. Lynnighet och månens dragningskraft kan både inverka gott och ont över honom.

Element: vatten.
Kvalitet: ledande.
Polaritet: negativ.
Positiva karaktärsdrag: varsam, försiktig och har stark släktkänsla.
Negativa karaktärsdrag: lättrörd och överaktiv.
Människokroppen: mage och bröst.
Nyckelord: intuition, känslighet, impulsivitet, familj, minne, silver.

Jaja, nu vet ni, kanske är det så jag är.

T.