Saturday, August 19, 2017

Recension åt HD/Sydsvenskan.

Skrev om Jerry Uelsmann på Galleri Format:






















(för kännedom är texten avsevärt nerkortad)

T.