Wednesday, December 21, 2016

Skrev om Fotoböcker (åt HD/Sydsvenskan).

Den snäva genre som stavas fotobok engagerar kanske mest en liten skara hängivna samlare. Men fotoboken blir också alltmer allmängiltig. Och intresset ökar. För mig utgör boken den absolut bästa plattformen till att presentera fotografi: fotografierna visas så som de från början är tänkta att visas, man kan i lugn och ro återkomma till verken och upptäcka nya infallsvinklar, detaljer, och när utställningar plockas ner finns alltid böckerna kvar. Här nedan vill jag lyfta fram en serie utgivningar från det gångna året som förtjänar sin uppmärksamhet.

Du kan läsa artikeln HÄR.

T.