Saturday, August 29, 2015

Okunskap.

Nu är jag tillbaka igen med några ord på vägen. Det oroar mig att vi går in i någon slags nymoral, så får man inte göra, du bör göra så, uttrycket måste passa in och kamma medhårs. Okunskap. Och allt ska vara trevligt. Nej. Lär av historien. Konsthistorien (fotografihistorien om du så vill). Kunskap. Okunskap.

T.