Tuesday, February 3, 2009

Ani DiFranco.

Skulle se henne i Hamburg en gång, men det var något fel med armen då, åren gick och jag vet inte vad som hände sen...T.