Friday, February 20, 2009

Jag ska...

...se träden bli gröna igen. Jag ska dricka Becks på bänkarna i Friedrichshain. Jag ska se dina ögon under nyklippt lugg. Jag ska gå utan mössa på alla gator. Jag ska springa omkring i natten och ramla in på främmande krogar. Jag ska känna när solen blir varm och går upp över taken. Jag ska ta dig i handen och hoppa rakt in i maj.

För nu tar jag över igen.

T.