Thursday, February 22, 2007

Replik ang klotter.

Eftersom tidskriften FOTO inte publicerar min replik. Väljer jag att återigen publicera den här på min blogg.

För en tid sedan var jag domare i tidskriften FOTO;s tävling "månadens läsarbilder". Kul uppdrag. I senaste numret (1/2007) var det två insändare som menade att jag använde tidningen som ett forum för att uppmana till brott. Jag hade kommenterat en bild föreställande klotter, där jag menade att klotter är ett inlägg i samhällsdebatten. Se mer ingående nedan.

Delar av Rickard Sandbergs insändare löd:

[...] För mig känns det oacceptabelt att han får uppmana till brott i tidningen, jag värnar om vår rätt till åsikter och tryckfrihet. Men jag värnar också om våra demokratiskt stiftade lagar som faktiskt förbjuder klotter. [...]

Min replik lyder:

"Redan stenåldersmänniskorna dokumenterade sin samtid. Utifrän deras hällmålningar har vi kunnat utläsa vår historia. Genom att belysa vår samtid skapas historia.

Först vill jag klargöra att om du ska bemöta mina åsikter. Citera mig rätt. Jag skrev "Klotter är alltid kul. Ett bidrag till samhällsdebatten. Det är svårt att göra sig hörd på exempelvis DN:s ledarsida. Därför är klottret viktigt. Klottra mer". Alltså ledarsida. Inte insändarsida, som du påstår. Vilket är en väsentlig skillnad. Ett inlägg på en insändarsida ger inget eko. Insändarsidor finns enbart för att medborgarna, dvs vi, ska tro att vi kan göra vår röst hörd. Ingen bryr sig om vad som skrivs på en insändarsida. Medan texter på ledarsidor skrivs av människor med makt. Eller rättare sagt, människor som tar sig makt. Och media hakar på. Detta kan i sin tur leda till politiska beslut och reformer. Lobbing. Dessa eventuella politiska beslut vaggas vi in i att tror är tagna på demokratisk väg. Den demokrati som även beslutat om att klotter är förbjudet. Sådan demokrati och sådana lagar ställer jag inte upp på. Befinner du dig i en maktposition, exempel ekonomisk makt, politiskt makt eller medial makt. Då kan du få igenom politiska beslut. Beslut som gynnar dig och dina personliga syften.

Hur många tonåringar från Tensta skriver på ledarsidorna? Hur många butiksbiträden kan ventilera sina åsikter på ledarsidorna? Hur många fångar släpps in på ledarsidorna? Vem är det egentligen som skriver på ledarsidorna...

En lag om att det är förbjudet med klotter är enbart till för att tysta oliktänkare och systemkritiska röster. En sådan lag är om något ett brott. Ett brott mot yttrandefriheten. Ett brott mot mänskliga rättigheter. I Sverige kan man straffas för klotter. Alltså kan man begå politiska brott i folkhemmet Sverige. Om det är detta du vill försvara. Så visst uppmanar jag till brott. Absolut.

Eftersom detta är en fototidskrift bör debatten möjligen glida in på fotografi. Även om jag anser att foto och samhällsreflektion går hand i hand. Det är så man bör använda kameran. Allt annat är enligt min mening slöseri med tid, pengar och engagemang. En macrobild på en blomma leder ingen vart. Skapar ingen attack. Är helt meningslös. Möjligen är den fin. Men det räcker inte. Blomman är oftast vackrare i naturen. Om inte annat så mår man själv bättre av att vistas i naturen och se, lukta och känna blomman. På riktigt. Plus att man får lite frisk luft. Bara en sådan sak.

Jag är ordförande för bildgruppen Agitera. Våren 2005 genomförde vi en s k olaglig fotoutställning. En plankutställning. Helt medvetet sökte vi aldrig om tillstånd från berörda myndigheter. Därför att gatorna tillhör oss. Medborgarna. Dig och mig. Bilderna hängde samtidigt på Drottninggatan i Stockholm, och på Stora Södergatan i Malmö. Med syfte om att väcka debatt om ägandet av det offentliga rummet. Samt om att försöka skapa en diskution om utställningsmöjligheterna i en tid då bidragen till kulturinstitutionerna minskas eller helt slopas. Bemötandet lät inte vänta på sig. Flertalet dagstidningar skrev om utställningen i överlag positiva ordalag. Insändare skickades in. Även de i positiva ordalag. Jag vill understryka att det vi inom Agitera faktiskt gjorde. Var att begå ett brott. Olaga affischering lyder den juridiska termen. Ibland kan brott leda till något positivt för människor. Ibland måste man begå brott för att få stånd förändringar. Historiens mest banbrytande förändringar och reformer har alltid kommit underifrån. Från folket. Genom överträdelse av rådande lagar. Brott.

Bästa Hälsningar

Thomas H Johnsson, frilansfotograf.

Ps. Vill dock ge dig en eloge för att du reagerar mot någonting som du anser är fel. Bra. Det är inte helt vanligt i dag. Att människor reagerar vill säga. Sen vill jag frånta tidskriften FOTO allt ansvar över det obehag jag tillfogat dig. Ansvaret är helt och hållet mitt. Jag skulle aldrig tolerera att redaktionen gick in och censurerade i min text. Censur hör hemma i diktaturstater. Stater som gör intrång på yttrandefriheten."