Thursday, July 19, 2007

Tyst.

Människor tiger. Det är den tystnaden som gör att farliga krafter kan få fäste. Jag vågar nog påstå att tystnaden står till skuld för mycket av vår samhällsproblematik idag. Står till skuld för extremhögerns framgångar. Skuld för sänkt a-kassa. Skuld för urholkad arbetsrätt. Skuld för snedvriden bostadspolitik. Listan kan göras längre. Mycket längre.

Det har alltid funnits tysta medlöpare. Utan medlöpare hade nationalsocialisterna inte vunnit något val i Tyskland. Hade du sagt ifrån i tid, då hade det inte blivit något krig, ingen förintelse. Det är tystnaden mina vänner. Denna jävla tystnad som är problemet. Tystnaden och alla diplomatiska försvarstal. Rädslan över att trampa någon på tårna. Rädslan att stöta sig. Det är det som stör mig mest, rädslan över att uppfattas som obekväm, rädslan över att bubblan ska spricka. I stället håller du käften och ler med god min. På bekostnad av ständig oro, magont och stress.

JM. Grattis på åttioårsdagen. Du har aldrig tigit.

T.