Thursday, June 11, 2009

Fortbildning.

Funderar lite på yrkesutbildningar till vår dagspress. Ibland undrar jag om det bara sitter praktikanter på tidningarnas redigerarstolar, inte för att det alltid handlar om speciellt konstnärliga bilder, men det känns som många har satt i system att skära sönder bilderna, att det ingår i arbetsbeskrivningen. Det gör det inte. En bra redigerare ska ha djup kunskap om bild och form, ett så kallat bildsinne, och kunna se fotografens intention med bilden. Jag klandrar egentligen inte redigerarna, utan det är redaktionsledningen som borde ställa högre krav, utbilda och uppmuntra sin personal. Nu finns det så klart tidningar med duktiga redigerare. Svenska Dagbladet är ett exempel, men de har duktiga fotografer med, så det kan ju vara ett visst samband. Har för mig att det stavas dialog.

T.