Sunday, January 4, 2009

Veckans Citat.

"Ni tycker ofta att ni är underlig, ni förebrår er att ni går era egna vägar. Bort med sådana tankar! Se på elden, se på molnen, och så snart ni får föraningar eller hör inre röster: anförtro er då åt dem och fråga er inte först om detta skulle uppskattas av er lärare, er far eller någon gud! Om ni gör det, skadar ni bara er själv. Då blir ni ett fossil som den där mannen på trottoaren.

Käre Sinclair, vår gud heter Abraxas, och han är gud och satan, han har både den ljusa och den mörka världen inom sig. Abraxas har inga invändningar mot en enda av era tankar, mot en enda av era drömmar. Glöm aldrig det! Men han överger er den dag ni blir korrekt och normal. Då överger han er och söker en annan gryta att koka sina tankar i."

//Hermann Hesse


T.