Monday, January 5, 2009

Påminnelse.

Finanskris eller ej. Tredje gången gillt.


T.