Monday, March 19, 2007

Arbeta.

Jag brukar skriva, säga, ibland gnälla. Att jag arbetar för mycket. Klaga på hetsen. Det är märkligt det där. Jag känner ju frid när jag arbetar. Nästan glädje. Det är när jag inte arbetar som oron kryper sig på.

Oron. Rastlösheten.

T.