Thursday, October 29, 2009

Demokratisk Socialist.

Det handlar inte om att skapa martyrer av gamla hjältar. Det handlar inte om att det skulle vara bättre förr. Det handlar bara om min saknad över ledargestalter som vågar stå för något, även när de bruna vindarna blåser hårdare, att man vågar stå för humanism och människors lika värde trots ökat motstånd. Det är vad jag kan sakna.Mer aktuellt än någonsin.

T.