Tuesday, May 12, 2009

Utmärkelse.

Från beredningsgruppen för Nudokdiplomet 2009:

"Nudokdiplomet för 2009 tilldelas fotografen Thomas H Johnsson i Landskrona för att i reportage, utställningar, och böcker fångat situationer som ligger bortom nyhetsjournalistiken och där vi människor i gemen kan känna igen oss och det Sverige vi lever i.

Nudokdiplomet instiftades 1991 med avsikt att diplomet skall delas ut till fotografer i Sverige som med sina bilder har skapat tidsdokument över människans villkor. Dokumentationen skall – skrev stiftarna – ha god teknisk kvalitet och visa på fotografens förtrogenhet med sitt ämne och med respekt för de människor hon eller han berättar om.

Sedan 1995 förvaltas diplomet av Nordiska museet i Stockholm."

Sådant känns kul och smickrande på samma gång.

T.