Monday, April 20, 2009

Utställning.

Läser dagens Kvällsposten Kultur. Jenny Maria recenserar en utställning i Malmö. Vilken spelar ingen roll, dels därför att jag själv inte sett den, men även för att det inte är det jag vill åt. Utställningen i sig alltså.

Många gånger har jag undrat hur utställningsproducenter resonerar när de gör sina val. De senaste åren har jag sett bilder ställas ut som inte är bild, som är mer avbildning, har ställt mig frågande varför detta hänger som en utställning. Och då pratar jag inte om sk fotografiska regler och tillrättalagd bild.

Jenny Maria formulerar sina ord bättre än mig:

"Bilderna är inte av den kaliber jag tycker de borde ha när ett utställningsrum tas i anspråk."

Precis så har jag tänk alltför många gånger.

T.