Thursday, April 16, 2009

Älska.

Micha Rock på söder i ståkkolm skriver idag om att våga älska.

Det är väl det allt handlar om, att älska, att våga älska. Och bör inte blandas ihop med förälskelser och fysisk attraktion (det finns såklart samband). Man kan vara förälskad i en människa en kortare period, en natt, men att älska någon på djupet tar tid. Att våga älska är att våga ge sig hän. Ge av sitt hjärta på riktigt. När förälskelsen går över i något djupare, när den skapat band mellan människor, det är då det kan kallas älska. Tror man endast vågar älska på riktigt några få gånger i livet. Därför att älska är förbundet med smärta och rädsla, en rädsla att förlora någon, men att våga älska på riktigt är det vackraste som människan någonsin kan göra.

Så kan jag tänka. I alla fall idag.

T.