Tuesday, April 29, 2008

Ensam.

Tidigare föredrog jag alltid att resa ensam. Numera reser jag helst tillsammans med min kvinna. Inte idag, men alltid annars, så snart och så ofta som möjligt. Det blir så när man älskar.


Ensamhet är något som inte stör mig. Jag kan ofta uppskatta ensamheten, om ensamheten är självvald, om vännerna finns på nära avstånd. Jag är en social varelse, en människa som gärna och ofta pratar och umgås med människor, det kan felaktigt tolkas som om jag inte har behov av ensamhet. Tror alla behöver någon form av ensamhet, om man väljer den själv, om man kan återvända till det sociala när det behagar.

Att kunna vara ensam ibland är viktigt. Att vara tillsammans med fina människor är minst lika viktigt. -Men på olika vis.

Just nu längtar jag efter att jag blir vi. A -I love you.

T.