Wednesday, January 3, 2007

Svenskt Snus (Grov Portion)

Mina första rader i bloggen för Agiteras projekt Nordbor. Mina första rader i en blogg överhuvudtaget.

Mycket adminstrativt arbete just nu. För lite plåtande. Skulle behöva någon form av producent. Positivt är dock att Nordisk Kulturfond tror på projektet. Och delfinasierar det med 240 000 SEK. Bra. Behöver minst lika mycket till för att budgeten ska gå ihop.

Har precis haft kontakt med min "fixare" på Island. Och fick reda på att svenskt snus är förbjudet där. Jag klarar mig inte utan svenskt snus (Grov portion). Får väl bli kriminell och smugglare. Tillbaka till rötterna...

T.