Wednesday, August 12, 2009

Arbetsbeskrivning.

Var på möte idag, det ingår arbetsbeskrivningen, och jag tror det gick bra, det känns så. Om inte annat måste jag tänka så. Tror Malmö behöver en utställning som denna. Tror Sverige behöver en utställning som denna. Det ingår i arbetsbeskrivningen att berätta, att visa en annan sida, det finns alltid en annan sida att berätta, alltid. Man behöver inte konstra till det. Det är bara att berätta det som måste berättas. Inte ur ett upplysningsperspektiv, utan mer som en motvikt till de vedertagna sanningarna, en annan sanning.

T.