Thursday, September 16, 2010

Tillägg.

Som från en förrädare.

Jag driver företag och tror på fri företagsamhet. Det betyder inte, trots företagande, att alliansen är ett bra val för mig. Värme är ett mycket bättre alternativ. Konstigt va ...

Som från Jussi.

T.