Monday, December 21, 2009

NaturPoesi (eller något).

... det knarrar under klackarna ... de är en vinternatt ...


T.