Wednesday, May 4, 2011

PS.

Domen utlöser en internationell proteststorm, men oaktat vädjan från många kända personligheter, bland dem Amerikas pre­sident och Sveriges minister i Washington, låter Kaliforniens guver­nör Spry domen gå i verkställighet. Joe Hill arkebuseras på fängelse­gården i Salt Lake City den 19 november. - Hans stoft förs för kremering till Gracelandkyrkogården i Chicago. I begravningscere­monierna deltar 25-30 000 personer. Joe Hills aska sändes fördelad på små kuvert till samtliga amerikanska delstater utom Utah och till olika länder i övriga världsdelar. Den 1 maj året efter strös den ut för alla världens vindar. Askan i ett av kuverten strös ut av den kände svenske syndikalisten Ragnar Johansson under körsbärsträdet på Nedre Bergsgatan 28 i Gävle.


IWW demonstration vid Place de la République i Paris i vintras.

T.