Monday, April 18, 2011

Censur.

Allt är inte vad det först ser ut att vara. Aftonbladet skriver att Fotografiska stoppar en utställning om Tjernobyl och kallar det censur. Kanske är det så - det kan man tvista om. Själv skulle jag köra utställningen utan att blinka. Men jag är helt oberoende och det finns ett par begrepp som måste redas ut:

Fotografiska är inget museum.
Fotografiska är ingen institution.

Fotografiska är ett privat initiativ finansierat av sponsorer och utan direkta skattemedel. De är beroende av kapitalstarka intressen, därför måste vi förstå att de gör som de vill, de har inget politiskt regelverk att ta hänsyn till, däremot måste de av ekonomiska skäl lyssna till sina finansiärer. Det betyder naturligtvis inte att Fotografiska inte bör kritiseras och analyseras - det betyder bara att de inte är helt oberoende. Om vi vänder på det så gör just Fotografiska i övrigt mycket för svensk fotografi, det som institutionerna skulle gjort för länge sedan, därför är Fotografiska viktigt och i sammanhanget kan nämnas att de kommer att visa Från Andra Sidan Längtan under hela sommaren. Mitt i skinande turistsäsongen. Det är mycket känsliga och samhällskritiska bilder som ingen av de kontaktade etablerade institutionerna vågat visa. Allt är inte vad det först ser ut att vara.

Läs mer: http://fotografiska.eu/Museet/Kommande-utstaellningar/Fraan-Andra-Sidan-Laengtan

Jacqueline Hellmann är i skrivande stund den yngsta fotograf som hittills ställt ut på Fotografiska. Jag är stolt över att ha fått möjlighet att stötta och hjälpa henne fram. Därför att det är bra och så in i helvetes viktiga bilder. Det är det som skiljer. Thats it.

Sen vill jag poängtera att censur aldrig är bra och är inget jag ställer mig bakom - om det nu är censur det är frågan om. Jag ville bara försöka klargöra begreppen och det får mig att minnas härom året när Kulturhuset censurerade Sally Manns dödsbilder. Allt är som sagt inte vad det först ser ut att vara.

T.