Monday, June 14, 2010

Jo. Så Är Det Nog. Nya Vägar - Nya Skor.

Håkan Lahger skriver;

"Den franske psykoanalytikern Elliot Jacques har studerat över trehundra målare, författare och kompositörer och han påstår att det händer något radikalt med de flesta konstnärers produktion när de befinner sig i trettiofem-fyrtioårsåldern. Bach går från organist till att bli kompositör när han är trettioåtta år, Goethe gör sin italienska resa när han är mellan trettiosju och fyrtio år, Ibsen skriver Peer Gynt när han är trettionio, Michelangelo utsmyckar taket i Sixtinska kapellet när han är i trettiofemårsåldern, Verdi är trettiosex när han komponerar Rigoletto, Glen Gould spelar in Goldbergvariationerna när han är lika gammal, August Strindberg skriver Fadren, Fröken Julie och Hemsöborna när han är mellan trettiofem och fyrtio år, och så vidare."


T.