Sunday, January 13, 2008

Måste.

Ibland måste man prova. Man vet inte alltid varför. Man vet bara att man måste. Då måste man göra det. Det är bara så. Annars får man ingen ro och skavet blir kvar. Och så måste det få vara.

T.