Tuesday, November 27, 2007

Väldigt Lite.

Ibland handlar fotboll väldigt lite om fotboll.


T.