Monday, April 23, 2007

Inte alltid vackert.

Kan vara vackert.


St:Pauli 2001.

T.