Sunday, September 30, 2012

Årets Citat.

"Enkelt uttryckt: Det har blivit viktigare att skriva om vad 100 000 människor betalt för men omedelbart glömmer, än vad en enda jävla människa bär med sig i ett liv. Och det tror jag delvis beror på att kulturredaktionerna inte känner att man har förtroende att göra vad man ska göra."

/Gunnar Bergdahl

T.