Wednesday, November 5, 2008

Återfall Ett.

Det webbaserade bildmagasinet -Outoffocusmag, är på banan igen.

Se: http://outoffocusmag.com/hem.html

Så skicka in bidrag.

T.