Thursday, August 14, 2008

Agitera Till Malmöfestivalen.

i samarbete med Aluma.

NÄR: Fredagen den 15 augusti till den 22 augusti.

VAR: Gatutidningens festivaltält på Malmöfestivalen.

VAD: Tre av Agiteras fotografer kommer att genomföra fyra bildspel under fyra dagar i samband med gatutidningen Alumas arrangemang under Malmöfestivalen. Bilderna kommer att spegla fyra teman;

15//8 - Möten.
17/8 - Smärta.
19/8 - Staden.
22/5 - Föränding.

Deltagande fotografer från bildgruppen Agitera;

Andreas Engman
Edith Camilla Svensson
Thomas H Johnsson

Det är viktigt för oss inom Agitera att visa bild även utanför konventionella utställningsplatser. Göra bilden tillgänglig även för den sk ovana utställningsbesökaren. Låta bilden komma till människor. Malmöfestivalen är förknippad med fest och glädje, och då passar det ypperligt med en stunds allvar. Vi anser att det är viktigt att påminnas om de goda krafterna i samhället, de som arbetar i det lilla, därför föll det oss naturligt att tacka ja till Alumas förfrågan om ett samarbete.

OM AGITERA: Idén till bildgruppen föddes någon gång mellan 2002 och 2003. För att bli en officiell organisation vid vårt första medlemsmöte på Ölcafeet i Malmö, hösten 2003.

Vi känner en saknad av bilder som har något att säga. Bilder med syfte att försöka berätta om sin samtid, på ett lugnt, inte så komplicerat plan. Därför finns Agitera- Image Group.

Agitera är just nu i en expansionsfas och vår strävan är att hela tiden knyta fler intressanta fotografer till bildgruppen.

Vårt första projekt, fotoutställningen "Bilder från Bitola- Macedonija" fick flera samhällsgrupper att mötas för en stund. Gamla som unga, svenskar som invandrare betraktade tillsammans en andra sida. De delade sorg, ilska, tårar och skratt.

Den andra sidan är viktig för oss. Våra bilder är en kontrast till den verklighet som annars syns. Framgångarna med våra tidigare utställningar visar att bilderna inte bara är viktiga för oss, utan också för många andra.

Under åren har Agitera producerat flertalet utställningar, både sk plankutställningar och tradionella utställningar. För närvarande vandrar utställningen -Nordbor runt och boken till utställningen planeras att komma ut i samband med bokmässan i Göteborg.


OM ALUMA: Alumas första nummer utkom sommaren 2001. Tidningen säljs av personer som saknar ett hem och som länge har befunnit sig utanför det etablerade samhället. Försäljarna bor till exempel på olika akutboenden, sover utomhus eller är sporadiskt inneboende.
 
Försäljningen av tidningar ger inkomst och sysselsättning, skapar rutin i vardagen och stärker självkänslan. Allt arbete på Aluma sker enligt principen hjälp till självhjälp, dvs försäljarna motiveras till att - med vårt stöd - själva ta nödvändiga steg mot bättre livskvalitet. Många av försäljarna går efter en tid med tidningen vidare till behandling och eget boende.
 
Tidningen vill väcka frågeställningar om och öka förståelsen för människor i utanförskap. År 2006 mottog Aluma, tillsammans med gatutidningarna i Stockholm och Göteborg, Publicistklubbens Stora pris. Motiveringen var att vi vidgar yttrandefriheten.