Monday, April 1, 2019

Utställning. Igen.

Med start den 19 april ställer jag ut på FABRIKEN i Bästekille tillsammans med bl.a. Martin Bogren och Daan Oude Elferink (och fotografier av Jean Hermanson och Lennart Nilsson). En fin skara fotografer och konstnärer. Hoppas att vi ses.
Varmt välkomna.

T.