Wednesday, February 17, 2016

Ett Fotografi.

Detta är det enda fotografi jag har på väggen i ateljén. En vänskap.


T.